Aling Sangguni Ang Tradisyonal na Naninindigan ng Ama ng Nobya Sa Panahon ng Pamproseso?

Narito kung ano ang tradisyunal na paglalakad ng ama ng ikakasal sa prusisyon.